top of page

ZWZA
25 CZERWCA 2024

walne.png

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 25 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej biurowca Factory Park (piętro -1), przy ul. Przemysłowej 12 w Krakowie z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba fizyczna
Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba prawna
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
bottom of page