top of page

FAQ

 • Czym zajmuje się Starward Industries?

Starward Industries to niezależny deweloper gier z tzw. segmentu AA+, przeznaczonych na komputery osobiste oraz konsole do gier PlayStation oraz Xbox Series X i S, stworzony przez zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w takich firmach jak CD Projekt Red, Reality Pump, czy Techland.

 

 • Kto zasiada w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Starward Industries? Jak długo trwa ich kadencja?

Skład Zarządu dostępny jest na stronie: https://www.ir.starwardindustries.com/informacje

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi pięć lat. Nowo powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję członka Zarządu, w którego miejsce został powołany. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

 

Skład Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie: https://www.ir.starwardindustries.com/informacje

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

 

 • Na jakich rynkach działa Starward Industries? 

Ze względu na globalny charakter branży gier, produkty Starward Industries trafiają do graczy na całym świecie. 

 

 • Jaka jest strategia Starward Industries?

Strategia Spółki przedstawiona jest na stronie: https://www.ir.starwardindustries.com/informacje

 

Starward Industries na NewConnect

 • Od kiedy Spółka jest notowana na NewConnect?

Debiut Spółki na rynku NewConnect miał miejsce w dniu 19 sierpnia 2020 r. 

 

 • Jak przedstawia się aktualny stan akcjonariatu?

Akcjonariat Spółki dostępny jest na stronie https://www.ir.starwardindustries.com/informacje

 

 • Czy któryś z akcjonariuszy posiada akcje uprzywilejowane?

Żaden z akcjonariuszy Spółki nie posiada akcji uprzywilejowanych.

 

 • Jak mogę nabyć akcje Starward Industries?

Akcje Starward Industries notowane są na NewConnect.

Aby kupić/sprzedać akcje jakiejkolwiek spółki notowanej na NewConnect, należy posiadać rachunek maklerski w jednym z polskich domów/biur maklerskich lub w zagranicznym domu/biurze maklerskim umożliwiającym realizację transakcji na NewConnect. Lista uprawnionych podmiotów znajduje się na stronie internetowej GPW pod adresem: https://www.gpw.pl/lista-czlonkow-gieldy.

Dokonywania transakcji na NewConnect umożliwiają także elektroniczne platformy inwestycyjne.

 

 • Czy mogę kupić akcje bezpośrednio od Spółki?

Nie ma możliwości bezpośredniego zakupu akcji od Spółki.

 

 • Jaki jest obecny kurs akcji Starward Industries?

Aktualny kurs akcji Starward Industries dostępny jest na stronie NewConnect (dane podane są z 15-minutowym opóźnieniem) https://newconnect.pl/spolka?isin=PLSTRWI00019.

 

 • Czy Starward Industries publikuje prognozy finansowe?

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

 

 • Kiedy Spółka opublikuje najbliższy raport okresowy?

Terminy publikacji raportów okresowych dostępne są na stronie https://www.ir.starwardindustries.com/kalendarium

 

 • Czy Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

Informacje dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego dostępne są na stronie https://www.ir.starwardindustries.com/_files/ugd/25e6c5_cff2eb5df977496b85322eeda97ba5ff.pdf

 

Finanse

 • Gdzie znajdę dane finansowe Starward Industries?

Podstawowe dane finansowe Spółki dostępne są na stronie https://www.ir.starwardindustries.com/wyniki

Raporty okresowe i roczne dostępne są na stronie https://www.ir.starwardindustries.com/raporty

 

 • Według jakich standardów Spółka sporządza sprawozdania finansowe?

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

 • Kto jest audytorem Starward Industries?

Informacje na temat podmiotu badającego sprawozdania finansowe Spółki dostępne są na stronie https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=215164&title=Zawarcie+umowy+z+firm%C4%85+audytorsk%C4%85+na+badanie+sprawozda%C5%84+finansowych+za+lata+2023+i+2024

bottom of page