top of page

PROSPEKT

Prospekt Starward Industries S.A.

11 września 2023 r.

PROSPEKT
ANIMATOR

ANIMATOR RYNKU

AUTORYZOWANY DORADCA

pko bm logo.png

Animator Rynku

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

 

tel.: +48 801 304 403

+48 81 535 63 63
email: supermakler@pkobp.pl

Navigator logo.png

Autoryzowany Doradca

Navigator Capital Group

 

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

tel.: +48 22 630 83 33
fax: +48 22 630 83 30
email: biuro@navigatorcapital.pl

DOKUMENT INFORMACYJNY

Dotyczy ubiegania się o wprowadzenie do obrotu akcji na okaziciela serii
G
i H

5 sierpnia 2020r.

Dotyczy ubiegania się o wprowadzenie do obrotu akcji na okaziciela serii
A, B, C, D, E
i F

10 lutego 2021r.

DOKUMENT INFORMACYJNY

NOTOWANIA

NOTOWANIA
bottom of page