top of page

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Konferencja audiowizualna

25 czerwca 2024

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 25 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej biurowca Factory Park (piętro -1), przy ul. Przemysłowej 12 w Krakowie z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spotkanie biznesowe przy Małym Stole

5 października 2023

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 5 października 2023 r., o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej biurowca Factory Park (piętro -1), przy ul. Przemysłowej 12 w Krakowie.

walne.png

18 kwietnia 2023

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 18 kwietnia 2023 r., o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spotkanie biznesowe przy Małym Stole
spotkanie biznesowe

13 lipca 2022

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 13 lipca 2022 r., o godzinie 11:00, w kancelarii notarialnej przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.

23 czerwca 2022

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 czerwca 2022 r., o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Meeting

16 czerwca 2021

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 czerwca 2021 r., o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Konferencja audiowizualna

16 września 2020

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 września 2020 r., o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, p. I, przy Placu Nowym 1 w Krakowie

Dokumenty tożsamości

31 sierpnia 2020

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 31 sierpnia 2020 r., o godzinie 16:00, w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, p. II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie

bottom of page