top of page
scene_02b.jpg

HISTORIA SPÓŁKI

Starward Industries to deweloper gier z tzw. segmentu indie i AA, przeznaczonych na komputery osobiste oraz konsole do gier Playstation i Xbox, stworzony w 2018 r. przez zespół z wieloletnim doświadczeniem w takich firmach jak CD Projekt RED, Reality Pump, Techland, na czele którego stał Marek Markuszewski – były Prezes Zarządu i zarazem autor koncepcji studia. Firma w ciągu roku pozyskała do współpracy osoby z branży gamedev, nabyła licencję na adaptację wybitnej powieści Sci-Fi oraz stworzyła plan przedsięwzięcia. W czerwcu 2018 r. przedstawiciele firmy spotkali się z grupą inwestorów indywidualnych, którzy zapewnili pierwszą rundę finansowania i rozpoczęli wspólne prace nad rozwojem koncepcji studia W rezultacie powstała struktura firmy oraz długoterminowy plan operacyjny i finansowy. Zwieńczeniem prac było zawiązanie w dniu 10 września 2018 r. w Krakowie spółki akcyjnej pod obecną nazwą. Została ona zarejestrowana w KRS w dniu 27 września 2018 r., natomiast w październiku tego samego roku rozpoczęła działalność w pełnym składzie osobowym (core team). Z początkiem 2020 roku Starward Industries rozpoczęła przygotowania do debiutu na rynku NewConnect, którego zwieńczeniem było rozpoczęcie notowań w dniu 19 sierpnia 2020 r. Wydarzenie to zakończyło proces upublicznienia Spółki. Obecnie Spółka jest po premierze swojego pierwszego produktu - gry fabularnej The Invincible, opartej o powieść “Niezwyciężony” Stanisława Lema, słynnego polskiego pisarza, którego książki rozeszły się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie. Starward Industries dysponuje wyłączną licencją na produkcję gry wideo na motywach powieści “Niezwyciężony”, która obowiązuje do 25 stycznia 2028 r.

HISTORIA
PROFIL
scene_04.png

PROFIL DZIAŁALNOŚCI I STRATEGIA ROZWOJU

Spółka jest po premierze swojego pierwszego produktu - gry fabularnej The Invincible, opartej o powieść “Niezwyciężony” Stanisława Lema, słynnego polskiego pisarza, którego książki rozeszły się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie. Starward Industries dysponuje wyłączną licencją na produkcję gry wideo na motywach powieści “Niezwyciężony”, która obowiązuje do 25 stycznia 2028 r. Spółka jest pionierem w komputerowej adaptacji twórczości Stanisława Lema. Nie powielała przy tym żadnych wzorców powstałych do tej pory wokół twórczości tego pisarza, lecz stworzyła autorską wizję przekazu za co otrzymała kilka nagród branżowych, jak również prestiżową nagrodę Paszport Polityki 2023 w kategorii Kultura cyfrowa. The Invincible została ciepło przyjęta przez graczy - średnia ocen na Steam długo utrzymywała się powyżej 90%, obecnie oscyluje wokół 89%, co w ocenie Spółki jest bardzo dobrym wynikiem po upłynięciu 4,5 miesiąca od premiery. Niestety gra nie osiągnęła sukcesu komercyjnego. W ocenie Spółki produkt trafił w niszę i jego sprzedaż jest dobra na tle innych gier w gatunku, jednak nie jest tak wysoka jak można byłoby się spodziewać przed premierą, w szczególności analizując liczbę dodań gry do Wishlisty w serwisie Steam. Aktualnie Spółka skupia się na rozwoju swojego nowego IP, którego szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Ma to jednak być produkcja znacząco wzbogacona o gameplay i mechaniki, których brakowało w Niezwyciężonym, z zachowaniem wysokiej jakości oprawy graficznej. Przy promocji i marketingu pierwszej gry, Spółka wykorzystywała pomost komunikacyjny oparty o wizerunek Stanisława Lema jako rozpoznawalnego na świecie autora powieści fantastyczno-naukowych. Marka ta otwiera drzwi zarówno do istniejącego fandomu powieści, jak i do liderów opinii na całym świecie oraz szeregu mediów specjalistycznych i instytucji kulturalnych, artystycznych i naukowych. Na tej bazie Spółka zbudowała komunikację marketingową wykorzystującą m.in. opinie i rekomendacje zarówno fachowców jak i influencerów, wspartą znacznym gotówkowym budżetem marketingowym zapewnionym przez wydawcę, aby uzyskać maksymalny zasięg w momencie wydania pierwszej gry (w momencie premiery gra miała blisko 600 tysięcy zapisów na tzw. wishlistę na platformie Steam). W celu znalezienia własnego miejsca na rynku, możliwego do obrony w dłuższym okresie, Spółka postawiła na unikatowe wartości, które wbudowała w swoją strategię biznesową i produktową: tworzenie wirtualnych światów wykraczających poza pojedynczy produkt, a opartych o przekonujące, angażujące doświadczenia z rozgrywki, wysoką wartość intelektualną osadzoną w kulturze, którą w wypadku pierwszej gry jest przedstawienie oryginalnej, autorskiej wizji opartej o wyłączną licencję na utwór literacki rozpoznawalnego pisarza - Stanisława Lema. Długoterminowym planem działania Spółki jest produkcja kolejnych gier w tematycznych seriach, ulokowanych w stworzonych przez siebie i rozwijanych wirtualnych światach. Taka strategia ma zapewnić stabilność przychodów oraz ciągłość działalności operacyjnej.

STRATEGIA
scene_04.png

W perspektywie krótko i średnioterminowej, po premierze swojego pierwszego tytułu Spółka skupiła się na jego rozwoju oraz pracy nad drugą grą. Z uwagi na sprzedaż gry The Invincible poniżej pierwotnych oczekiwań zmienione zostały założenia budżetowe i plany operacyjne. W najbliższej przyszłości Spółka zamierza produkować jednocześnie tylko jedną grę, czego wynikiem jest redukcja zespołu i wprowadzenie optymalizacji kosztów. Jednocześnie analiza dotychczasowej sprzedaży gry The Invincible wskazuje, iż może mieć ona potencjał na tzw. longseller, a więc produkt sprzedający się stale, w długim okresie, tak jak inne gry z tego gatunku. Biorąc to pod uwagę, Spółka zamierza w dalszym ciągu rozwijać grę The Invincible, poprzez m.in. wydawanie darmowych lub płatnych patchy i rozszerzeń. Na ten cel zostało przeznaczone ok 20% aktualnych zasobów kadrowych Spółki. Starward Industries prowadzi także rozmowy, których efektem może być wydanie tytułu na VR oraz jego sprzedaż w modelach subskrypcyjnych. Drugim, najważniejszym aktualnie celem Spółki, jest praca nad kolejnym tytułem, którego faza koncepcyjna trwa od ponad roku, ze znacznym przyspieszeniem od początku 2024 r., czego wynikiem jest wypracowanie kilku grywalnych prototypów. Ich założenia gameplayowe poddawane są obecnie ocenie znaczących specjalistów z branży, by nowy tytuł jak najlepiej odpowiadał oczekiwaniom przyszłych graczy. Spółka rozważa różne modele rozwoju swoich przyszłych tytułów, w tym model early access. Podjęła jednakże zasadnicze założenie, iż kolejne produkty zawsze będą powstawały na zakładkę - preprodukcja kolejnej gry, będzie rozpoczynała się przed premierą poprzedniej. Działanie takie ma na celu ustabilizowanie sytuacji organizacyjnej i finansowej Spółki, zmniejszenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi premierami oraz wzmocnienie pozycji Spółki na rynku i w branży gamedev.

WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

ZARZĄD

maciej_dobrowolski.jpg

Maciej Dobrowolski

Członek zarządu

CMO - posiada wieloletnie doświadczenie w działach sprzedaży międzynarodowych firm, agencjach reklamowych oraz działach marketingu, w których odpowiadał za strategie marek, ich komunikację rynkową oraz realizację zasięgowych kampanii wizerunkowych i sprzedażowych. Akcjonariusz spółek gamedev.

W zarządzie odpowiedzialny za kontakty handlowe, komunikację spółki, analizę rynkową i wspieranie prowadzenia produkcji.

Pełny życiorys do pobrania.

Andrzej Szafraniec.jpg

Andrzej Szafraniec

Członek zarządu

CFOO - od początku istnienia Starward Industries do momentu powołania do Zarządu pełniący rolę głównego doradcy prawnego Spółki (Chief Legal Officer). Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i zarządzaniu procesami prawnymi spółek z różnych branż, również z branży GameDev, w tym spółek publicznych. W spółkach z branży GameDev pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. W Starward Industries pełni obecnie funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za kwestie finansowe i korporacyjne (Chief Financial & Operations Officer).

Pełny życiorys do pobrania.

RADA

RADA NADZORCZA

Katarzyna Burek-1.jpg

Katarzyna Burek

Członkini rady nadzorczej

Od 2012 r. biegła rewidentka i członkini ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a od 2017 r. fellow tej organizacji. Absolwentka  kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Specjalistka z zakresu finansów, rachunkowości, sprawozdawczości oraz audytu, w szczególności instytucji finansowych. Aktualnie dyrektorka zarządzająca obszarem finansów i księgowości w Noble Securities S.A. 


Doświadczenie zdobywała na stanowiskach dyrektorskich i managerskich w takich firmach jak Generali Investments TFI S.A., Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. oraz KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k.

Członkini Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkini rady nadzorczej nie jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełny życiorys do pobrania.

Jerzy Felinski.jpg

Jerzy Feliński

Wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Radca prawny, Partner w Lempart Feliński Kancelaria Radców Prawnych. Od 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, wpisany na listę radców prawnych pod numerem KR-2363.


Z wyróżnieniem ukończył międzynarodowe studia Master's Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies, broniąc pracy magisterskiej o ochronie własności intelektualnej w grach komputerowych.
 

Regularny uczestnik specjalistycznej konferencji Games Industry Law Summit. 
 

Absolwent kierunku Prawo (studia magisterskie) oraz Ochrona Konkurencji i Konsumentów i Prawo medyczne i bioetyka (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 

Posiadacz certyfikatu potwierdzającego kompetencje do występowania przed sądami Unii Europejskiej. Pełnomocnik zagranicznych spółek kapitałowych działających na rynku polskim. 
 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie własności przemysłowej, prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym.
 

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prowadzeniu sporów sądowych i windykacji należności. Bierze udział w projektach polegających na przekształceniach własnościowych oraz transakcjach M&A. 

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Członek rady nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełny życiorys do pobrania.

Bernard Gudowski.png

Bernard Gudowski

Członek rady nadzorczej

Bernard jest dyrektorem, szefem zespołu odpowiedzialnego z integracje (post merger integration) i wydzielenia (carve-out) w ramach fuzji i przejęć prowadzonych przez Grupę SIX, szwajcarskiego operatora giełd papierów wartościowych w Zurychu i Madrycie. Pełni również funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Event Horizon S.A. oraz jest wspólnikiem w Chiswick Creative Ventures*.

 

Jego doświadczenie koncentruje się w obszarach doradztwa funduszom private equity i venture capital w maksymalizacji wartości z fuzji i przejęć, a także wspieraniu wiodących korporacji w planowaniu oraz implementacji międzynarodowych integracji i wydzieleń.

 

Bernard był współzałożycielem dwóch startupów technologicznych, jest też aktywnym inwestorem w branży gier wideo i biotechnologii.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 

*Jako wspólnik Chiswick Creative Ventures Limited z siedzibą w Londynie, członek rady nadzorczej jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Pełny życiorys do pobrania.

Bartosz Karasiński (7).jpg

Bartosz Karasiński

Przewodniczący rady nadzorczej

Członek Rady Dyrektorów i Dyrektor ds. Eksportu i Klientów Globalnych w Nowy Styl Sp. z o. o.,  polskiej firmy, która jest jest europejskim liderem w produkcji rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych i miejsc użyteczności publicznej.
 

Aktywny inwestor w sektorze producentów gier wideo, przewodniczący rady nadzorczej Wooden Alien S.A. Akcjonariusz Starward Industries S.A.
 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe, Audyt Finansowy.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Członek rady nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełny życiorys do pobrania.

Paweł Wilkos

Członek rady nadzorczej

Expert Producer w 11 bit studios S.A., jednej z największych spółek gamingowych w Polsce, której gry zdobyły światową popularność (Frostpunk, czy This War of Mine).


Z branżą gamedev związany od ponad 15 lat, gdzie doświadczenie zdobywał na stanowiskach artystycznych, rozwijając swoje umiejętności od Graphic Designera, poprzez 2D, 3D Artist, 3D Generalist, do FX Artist. 


Stanowiska producenckie pełni od niemal dekady, z czego ponad połowa czasu przypada na pracę w CD Projekt RED, przy takich tytułach jak np. Wiedźmin 3, czy Cyberpunk 2077. 


Swoim bogatym doświadczeniem i wysokimi umiejętnościami wspiera, jako członek rady doradczej oraz ekspert z zakresu produkcji gier wideo, GLG - największą międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów różnych dziedzin, dostarczającą narzędzi rynkowych dla biznesu.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członek rady nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełny życiorys do pobrania.

ZESPÓŁ KORPORACYJNY

Andrzej Szafraniec.jpg

Andrzej Szafraniec

Chief Legal Officer

CFOO - od początku istnienia Starward Industries do momentu powołania do Zarządu pełniący rolę głównego doradcy prawnego Spółki (Chief Legal Officer). Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i zarządzaniu procesami prawnymi spółek z różnych branż, również z branży GameDev, w tym spółek publicznych. W spółkach z branży GameDev pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. W Starward Industries pełni obecnie funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za kwestie finansowe i korporacyjne (Chief Financial & Operations Officer).

Kamila Wojciechowska.jpg

Kamila Wojciechowska

Operating Officer

Z branżą gier związana od 2016 roku.

 

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów dotowanych ze środków krajowych i funduszy unijnych.

 

W Spółce odpowiedzialna za wsparcie procesów korporacyjnych.

KOPORACYJNY
AKCJONARIAT

AKCJONARIAT

akcjonariat-2024-07-01

Stan na dzień 1 lipca 2024 r.

bottom of page