top of page

KONTAKT

Newsletter

Dziękujemy za rejestrację!

Inwestorzy

Kamila Wojciechowska 

Operating Officer

ir@starward.industries

  • LinkedIn
  • Twitter

Starward Industries SA

ul. Przemysłowa 12

30-701 Kraków

 

Kapitał zakładowy: 253 629,35 zł (opłacony w całości)

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział KRS.

KRS: 0000750305;

NIP 6772437711

REGON: 381277255

bottom of page