top of page
AKTUALNE WYNIKI

AKTUALNE WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe umieszczone w raporcie za 2023 rok:
Zrzut ekranu 2024-04-15 o 14.46.07.png
Zrzut ekranu 2024-04-15 o 14.46.07.png
Zrzut ekranu 2024-04-15 o 14.52.15.png

PROGNOZY FINANSOWE

Spółka nie publikowała dotąd prognoz wyników finansowych. Ze względu na specyfikę branży produkcji i sprzedaży gier wideo, zdaniem władz Starward Industries nie jest możliwe precyzyjne określenie potencjalnych poziomów liczby sprzedanych w przyszłości egzemplarzy gry, a wszelkie zakładane dane mogą mieć charakter wyłącznie orientacyjny. Dlatego też Spółka na ten moment nie sporządza żadnych wiążących planów sprzedaży produktów w zakresie liczby sprzedanych kopii produkowanej gry.

PROGNOZY FINANSOWE

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

BIEGŁY REWIDENT
bottom of page