top of page

ZWZA
18 KWIETNIA 2023

walne.png

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 w Krakowie przy ul. Starowiślnej 91, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Załączniki

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 18 kwietnia 2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 18 kwietnia 2023 r.
Aktualizacja 17 kwietnia 2023 r.: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2023 r.
Aktualizacja 17 kwietnia 2023 r.: Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba fizyczna
Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba prawna
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Statut Spółki - aktualna treść
Statut Spółki - proponowana treść
bottom of page