top of page

ZWZA
16 CZERWCA 2021

Board Meeting

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w Krakowie przy ul. Starowiślnej 91, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Załączniki

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Formularz do głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Formularz pełnomocnictwa do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba fizyczna
Formularz pełnomocnictwa do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba prawna
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Statut spółki - tekst jednolity
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
bottom of page