top of page

ZWZA

16 WRZEŚNIA 2020

Konferencja audiowizualna

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 września 2020 r., o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, p. I, przy Placu Nowym 1 w Krakowie

Załączniki

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 września 2020 r
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 września 2020 r. Czytaj
Aktualizacja 28-08-2020:  Wniosek o umieszczenie sprawy w porzadku obrad ZWZ Starward Industries
Aktualizacja 28-08-2020: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aktualizacja 28-08-2020: Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aktualizacja 28-08-2020: Formularz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Formularz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Formularz pełnomocnictwa do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba fizyczna
Formularz pełnomocnictwa do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba prawna
Informacja o liczbie akcji i głosów z tych akcji w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Statut spółki - tekst jednolity
Sprawozdanie Zarzadu z działalności za okres od 10 września 2018 r. do 31 grudnia 2019
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 10 września 2018 r. do 31 grudnia 2019
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie 10 września 2018 do 31 grudnia 2019
bottom of page