top of page

NWZA
13 LIPCA 2022

Spotkanie biznesowe przy Małym Stole

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 lipca 2022 r., o godzinie 11:00, w kancelarii notarialnej przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.

Załączniki

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 13 lipca 2022 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 13 lipca 2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Formularz do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Formularz pełnomocnictwa do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba fizyczna
Formularz pełnomocnictwa do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba prawna
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Statut spółki - tekst jednolity
Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji serii J
bottom of page