top of page

NWZA
5 PAŹDZIERNIKA 2023

Spotkanie biznesowe przy Małym Stole

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 5 października 2023 r., o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej biurowca Factory Park (piętro -1), przy ul. Przemysłowej 12 w Krakowie.

Załączniki

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Formularz do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Formularz pełnomocnictwa do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba fizyczna
Formularz pełnomocnictwa do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - osoba prawna
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
bottom of page